PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá a proto probíhá plně v souladu s GDPR. Našim cílem je, co nejvíce pomoci po stránce usnadnění a efektivnosti úklidu či na Vaší cestě spolupráce s námi a plnění si  snu o finanční nezávislosti . Posunout Vás co nejrychleji a nejsnadněji vpřed. To vše samozřejmě na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje tedy budeme zpracovávat za těmito účely:

 • Abychom Vám mohli pomoci s tím, co potřebuje každý a to snadný, efektivní a příjemný úklid
 • Abychom Vás mohli infomovat o produktech či možnosti spolupráce


Jaké osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli na Vaší cestě efektivně pomáhat?

Potřebujeme pouze Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.


Jak budeme Vaše údaje využívat k tomu, abychom Vám pomáhali se zorientovat ve světě výrobků Eurona by Cerny?

Budeme Vám zasílat e-maily s návody, tipy, triky a postupy. Nebojte, stejně jako vy ani my nemáme rádi spam. Takže si můžete být jistí, že Vás nebudeme zavalovat zbytečnými a otravnými maily. Zašleme maximálně 2-3 maily měsíčně :-) Navíc všechny naše maily jsou opatřeny odhlašovacím odkazem, pro případ, že byste si již nepřáli od nás dostávat žádné další zprávy.

Kdo přesně shromažďuje Vaše údaje?

Údaje shromažďuji já, Tomáš, osobně, tedy Tomáš Prokeš, IČ: 74632744, se sídlem Sv. Čecha 150, Uherský Ostroh 687 24, Česká Republika. Ke shromažďování využíváme také třetích stran z oblasti marketingu, avšak všechny údaje jsou jakýmkoliv dalším stranám a čistě pod naší správou.

V případě, že použijete odhlašovací odkaz nebo napíšete na info@ekodomovhezkycesky.cz informaci o tom, že si nepřejete dostávat žádné další zprávy, dojde k trvalému smazání Vašich osobních dat.


Jak dlouho budu shromažďovat Vaše osobní údaje?

Jsou lidé, které baví dozvídat se vychytávky s uklízením celý život a chtějí se neustále posouvat. Za rok, za dva nebo i za deset let. Naopak, je řada lidí, kteří si to časem rozmyslí a organizují si úklid po svém. Neumíme odhadnout, do které skupiny paříte Vy. Možná to neumíte nyní odhadnout ani Vy. Proto budeme Vaše údaje shromažďovat až do Vašeho odvolání. Chceme, aby Vám naše články, návody, tipy, triky a postupy pomáhaly tak dlouho, jak dlouho si Vy budete přát.

A teď to samé, ale odborněji...


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.ekodomovhezkycesky.cz, našimi klienty a zájemci o spolupráci, o naše služby a námi prodávané produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete a proto osobní údaje zpracováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation). Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

4. Obsah, který na Vás v tomto dokumentu čeká:

 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Správce osobních údajů - kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?
 3. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
 4. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
 5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 6. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 7. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Tomáš Prokeš, IČ: 74632744, se sídlem Sv. Čecha 150, 687 24 Uherský Ostroh (dále jen "Správce")

jsem zapsaný v živnostenském rejstříku

kontaktní e-mail: info@ekodomovhezkycesky.cz, kontaktní telefon: +420 728 788 791, moje webové stránky: www.ekodomovhezkycesky.cz

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracováváme především údaje, které nám sami poskytnete. Týká se to údajů, které nám předáte při osobní schůzce, po telefonu, mailem nebo podobnou cestou (SMS zprávy, zprávy přes FB messenger, Skype a další komunikační aplikace). Jedná se i o údaje, které vyplníte do formuláře na webových stránkách. Pokud spolu uzavřeme smlouvu, spolupráci, zpracovávám i údaje poskytnuté v průběhu spolupráce

Pro podporu podnikání v "mém" MLM slouží tzv. on-line kancelář. To je databáze na webových stránkách společnosti, u které jsme jako spolupracující podnikatelé registrováni. Na stránky je přístup zabezpečený přístupovými údaji a heslem a jsou zde základní identifikační údaje a údaje o činnosti jednotlivých spolupracovníků/distributorů. Pro nás jsou přístupné údaje lidí námi registrovaných a údaje o jejich registrované struktuře.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, ovšem bez jejich poskytnutí v zásadě (v případě spolupráce) nemůžeme provést registraci. Stejně tak bez sdělení adresy není možné doručit zboží, bez zadání e-mailu posílat informace o novinkách apod.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie "běžných osobních údajů" anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen u podnikatelů a plátců DPH) telefonní číslo, e-mail, IP adresu, datum registrace, informace o vašich obchodních výsledcích (bodech), pozice ve struktuře, nárok na bonusy, dárky, profilová fotografie, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí, Vaše zájmy.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat Vám Vámi objednané zboží/produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (jen u podnikatelů a plátců DPH) telefonní číslo, e-mail, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme Vám poskytli.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání zboží, zaslání konkrétních pokynů před konáním semináře apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

Ke stejnému účelu zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, které sami sdílí účastníci v on-line programu (členské sekci), podpůrné FB skupině nebo na živé akci. Tyto údaje zpracováváme jen v rámci poskytování služeb - k zodpovězení dotazů nebo poskytnutí dalších vysvětlení. Právním titulem zde je zjevné zveřejnění samotným subjektem údajů. V případě individuálních konzultací jsou pro naplnění účelu konzultací tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů. Pokud nám zdravotní údaje pošlete e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem a přejete si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebujeme od vás souhlas k takovému zpracování.

K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, IČ, DIČ (u podnikatelů), údaje o dodaném zboží/službě.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

 • Při podnikání v MLM je základním oprávněným zájmem fungování struktury. Za tímto účelem jako oprávněný zájem deklarujeme zpracování osobních údajů pro vzájemnou komunikaci, předávání informací o systému, zboží, službách, školení, efektivitu obchodních činností. Za tímto účelem zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, ID (identifikační číslo přidělené v rámci registrace), e-mail, telefon, pozice ve struktuře, nárok na bonusy, dárky.
 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání nabídky nebo informací o novinkách používal/používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

D. Zpracování osobních údajů pro účely registrace

Pro podnikání v rámci MLM je prvním krokem registrace do systému (struktury). Ta probíhá zadáním údajů na webovém rozhraní společnosti, jejíž produkty/služby jsou v rámci MLM nabízeny. Na základě Vašeho souhlasu (který mi udělíte buď výslovně, např. v mailu se zaslanými údaji nebo při předání údajů ústně nebo i jiným jednoznačným způsobem) zpracováváme k zajištění registrace (vyplnění formuláře) tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon.

E. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Pokud nejste zatím naším klientem, budeme vám zasílat naši nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že mi k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu nebo osobně).

Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, Vás vždy budeme informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na dobu neurčitou.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod předchozími písmeny článku IV.), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut")

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu: www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@ekodomovhezkycesky.cz Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.ekodomovhezkycesky.cz Toto znění je účinné od 17. července 2020